Szkoła
Ochrony i Inżynierii
Środowiska im. Walerego Goetla

Zapisy na studia

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w sekretariacie Szkoły następujących dokumentów:

Dokumenty można przesłać na adres Szkoły lub złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły.


Formularze zgłoszeniowe na studia prowadzone w Szkole

Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i inżynierii środowiska

Odnawialne zasoby i źródła energii