Szkoła
Ochrony i Inżynierii
Środowiska im. Walerego Goetla

Studia podyplomowe z zakresu technicznych i administracyjnych aspektów ochrony i inżynierii środowiska

Przyjmujemy zgłoszenia na studia zaplanowane na rok akademicki 2023/2024 Całkowita opłata za studia w roku 2023/2024 będzie wynosić 4800 zł.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania w zakładce zapisy na studia

Oferta kierowana m. in. do przedstawicieli służb ochrony środowiska w zakładach przemysłowych i administracji państwowej i samorządowej oraz nauczycieli. Słuchaczami studium mogą być absolwenci uczelni technicznych, uniwersytetów i szkół pedagogicznych.

W programie (wykłady, laboratoria, zajęcia terenowe) m in.: gospodarka odpadami i recykling, zarządzanie środowiskiem, najnowsze przepisy i normy prawne wraz z ich interpretacją z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony wód i powietrza, ekonomika środowiska, systemy i urządzenia ochrony powietrza atmosferycznego i wody, ocena stanu środowiska przyrodniczego, monitoring środowiska, podstawy biotechnologii i toksykologii, zastosowanie technik komputerowych w ochronie środowiska.

Studia podyplomowe "Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i inżynierii środowiska" trwają dwa semestry, 150 godzin dydaktycznych realizowanych albo w 10 zjazdach sobotnio-niedzielnych, albo opcjonalnie w formie online (ustalenie formy na pierwszym zjeździe).

Wymagane dokumenty zgłoszeniowe: wniosek zgłoszeniowy, kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu)

Dokumenty (oryginały) proszę przesyłać na adres:

Akademia Górniczo-HutniczaSzkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska
al. A. Mickiewicza 30/B3/117a
30-059 Kraków

Skany dokumentów proszę przesyłać na adres: szkola@imir.agh.edu.pl