Szkoła
Ochrony i Inżynierii
Środowiska im. Walerego Goetla

Studia podyplomowe z zakresu Odnawialne zasoby i źródła energii

Studia podyplomowe dla absolwentów wyższych uczelni przygotowujące do samodzielnego rozwiązywania na poziomie gmin i samorządów lokalnych problemów środowiskowych związanych z polityką, gospodarką i bezpieczeństwem energetycznym oraz tworzeniem strategii rozwoju społeczności lokalnych z uwzględnieniem odnawialnych zasobów i źródeł energii.


Program zawiera kompleksowe omówienie następującej problematyki:

W programie przewidziany jest wyjazd terenowy, podczas którego uczestnicy poznają praktyczne przykłady zastosowań odnawialnych źródeł energii.


Studia podyplomowe "Odnawialne Zasoby i Źródła Energii" trwają dwa semestry 170 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą się odbywały 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele na terenie AGH.

Koszt uczestnictwa 5500 zł za dwa semestry.

Opłata za każdy semestr powinna być wniesiona przed jego rozpoczęciem.

Wymagane dokumenty zgłoszeniowe:
- wniosek zgłoszeniowy (do pobrania w zakładce zapisy na studia),
- kopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona z oryginałem przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Dokumenty (oryginały) proszę przesyłać na adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza
Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska
al. A. Mickiewicza 30/B3/117a
30-059 Kraków

Skany dokumentów proszę przesyłać na adres: szkola@imir.agh.edu.pl