Szkoła
Ochrony i Inżynierii
Środowiska im. Walerego Goetla

XIV Konferencja Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój

Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą ochronie i inżynierii środowiska, która odbędzie się w dniach 21-22 września 2023 r. w Krakowie.

Wydarzenie skupiać się będzie na wymianie informacji na temat najnowszych trendów, badań oraz praktyk związanych z szeroko pojętą ochroną i inżynierią środowiska, które wspierają zrównoważony rozwój.

Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat aktualnych wyzwań i szans, jakie stoją przed naukowcami, decydentami i ekspertami w dziedzinie ochrony i inżynierii środowiska. W trakcie konferencji poruszone zostaną tematy związane między innymi z technologiami ochrony wód i powietrza, gospodarką odpadami, energetyką, zrównoważonym rozwojem. Zapraszamy osoby zainteresowane tą problematyką, w tym przedstawicieli środowisk naukowych, administracji publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych, do udziału w naszym wydarzeniu.

Strona internetowa konferencji