Szkoła
Ochrony i Inżynierii
Środowiska im. Walerego Goetla

Skład osobowy Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska - AGH
Kadencja: 2020 ÷ 2024 r.

Kierownik Szkoły

dr hab. inż MARIAN BANAŚ
prof. AGH


Miejsce pracy:

AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

B-3, Ip., pok.117

tel.: 12-617-49-49

e-mail: mbanas@agh.edu.pl

Przewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. MARIUSZ HOLTZER


Miejsce pracy:

AGH Wydział Odlewnictwa

D-8, ul. Reymonta 23, V p., pok. 517

tel.: 12-617-27-56

e-mail: holtzer@agh.edu.pl

Administracja

mgr Katarzyna Marciniszyn


Miejsce pracy:

AGH Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska

B-3, Ip., pok.117a

tel.: 12-617-39-22

e-mail: szkola@imir.agh.edu.pl

Lista członków Rady Programowej

prof. dr hab. Barbara Kubica

Wydział Energetyki i Paliw

126175147

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH

Wydział Inżynierii Materiałowej i Robotyki

126173079

prof. dr hab. inż. Alicja Uliasz-Bocheńczyk

Wydział Górnictwa i Geoinzynierii

126174194

dr inż. Adam Ćmiel

Wydział Matematyki Stosowanej

126173172

dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, prof. AGH

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

126173046

dr hab. inż. Tadeusz Pindór

Wydział Zarządzania

126174230

dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. AGH

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

126174710

prof. dr hab. Mariusz Holtzer

Wydział Odlewnictwa

126172756

dr hab. inż. Maria Starowicz, prof. AGH

Wydział Odlewnictwa

126174060

dr hab. inż. Wiesław Nowak, prof. AGH

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

126172824

prof. dr hab. Tomasz Stapiński

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

126173564

dr hab.inż. Marek Kopacz, prof. AGH

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynerii Środowiska

126174497

dr inż. Monika Kuźnia

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

126173198

dr Magdalena Parus-Jankowska

Wydział Humanistyczny

126174365

prof. dr hab. Jan Migdalski

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

126172527

dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. AGH

Wydział Metali Nieżelaznych

126175043

prof. dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

126173785

dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk, prof. AGH

Wydział Inżynierii Materiałowej i Robotyki

126174546

dr hab. inż. Marian Banaś, prof. AGH

Wydział Inżynierii Materiałowej i Robotyki

126174949

prof. dr hab. Jan Wincenty Dobrowolski

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynerii Środowiska

126174485

dr hab. inż. Mariusz Kudełko, prof. AGH

Wydział Zarządzania

126174278