Szkoła
Ochrony i Inżynierii
Środowiska im. Walerego Goetla

Adres do korespondencji:


Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica
Katedra Systemów Energetycznych i Urzadzeń Ochrony Środowiska WIMiR
Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla
Al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków

Dane kontaktowe:


mgr Katarzyna Marciniszyn
tel.: +48 12 617 39 22
fax: +48 12 423 42 98
e-mail: szkola@imir.agh.edu.pl