Szkoła
Ochrony i Inżynierii
Środowiska im. Walerego Goetla

Odnawialne zasoby i źródła energii

Ramowy program studiów podyplomowych

I. STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI W ŚWIECIE I POLSCE, POLITYKA ENERGETYCZNA, FINANSOWANIE

Zrównoważony rozwój; energia, człowiek, środowisko; odnawialne zasoby(OZ), źródła (OŹ) i technologie energetyczne; zużycie energii ze źródeł odnawialnych jako miara ekorozwoju regionu; bezpieczeństwo energetyczne Polski. Audyt energetyczny; podstawy termomodernizacji budynków i zamiany ogrzewania na ekologicznie czyste.


II. ENERGETYKA GEOTERMICZNA - ZASOBY, ŹRÓDŁA ENERGII, ZASTOSOWANIA, PROJEKTOWANIE

Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w każdej gminie, ocena zasobów Wykorzystanie niskotemperaturowych wód geotermalnych w układach grzewczych (2). Modernizacja gminnych systemów grzewczych z wykorzystaniem (OZiŹE) Nowe kierunki rozwoju badań i wdrożeń energii geotermicznej


III. ENERGETYKA SŁONECZNA - ZASOBY, ŹRÓDŁA ENERGII, ZASTOSOWANIA, PROJEKTOWANIE

Tendencje rozwoju techniki solarnej w świecie i Polsce Światowe programy rozwoju fotowoltaiki Przygotowanie c.w.u. w warunkach Polski Systemy fotowoltaiczne do generacji energii elektrycznej Programy komputerowe do projektowania i symulacji helioenergetyki


IV. ENERGETYKA WIATROWA - ZASOBY, ŹRÓDŁA ENERGII, ZASTOSOWANIA, PROJEKTOWANIE

Stan i kierunki rozwoju energetyki wiatrowej do roku 2010 w Świecie, Europie i Polsce Ocena zasobów energii wiatru dla gmin, powiatów, województw i Polski.Aspekty ekonomiczne wykorzystania energii wiatru Sztuka inwestowania w elektrownie wiatrowe


V. ENERGETYKA WODNA - ZASOBY, ŹRÓDŁA ENERGII, ZASTOSOWANIA, PROJEKTOWANIE

Kierunki rozwoju energetyki wodnej w Europie i Polsce Rozwiązania techniczne MEW Automatyzacja, komputeryzacja i zdalne sterowanie MEW


VI. POMPY CIEPŁA - BUDOWA, ŹRÓDŁA ENERGII, ZASTOSOWANIA, PROJEKTOWANIE

Odnawialne zasoby energii (OZE) źródłem ciepła dla pompy ciepła. Samowystarczalne systemy grzewcze bez spalania z pompami ciepła Współczesne polskie pompy ciepła na tle rozwiązań zagranicznych. Przemysłowe zastosowania SPC


VII. BIOMASA, BIOGAZ, BIOPALIWA - ZASOBY, ŹRÓDŁA ENERGII, ZASTOSOWANIA , PROJEKTOWANIE

Zasoby i potencjał energetyczny biomasy, biogazu w Polsce Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z biomasy i biogazu w warunkach Polski. Regionalne systemy wykorzystania biomasy, biogazu, biopaliw.


VIII. POLITYKA ENERGETYCZNA W POLSCE. SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETYCZNA POLSKI. FINANSOWANIE.

Aspekty organizacyjno - prawne w zakresie rozwoju "małej energetyki" w Polsce w świetle prac sejmu RP Perspektywy i kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w świetle wytycznych UE. Aspekty ochrony środowiska i ekorozwoju przy wykorzystaniu OZiŹE Problematyka prawna wykorzystywania OZiŹE Ekologicznei finansowe aspekty wykorzystywania OZiŹE, cash - flow

Odnawialne Zasoby i Źródła Energii

Ramowy program studiów podyplomowych

I. STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI W ŚWIECIE I POLSCE, POLITYKA ENERGETYCZNA, FINANSOWANIE

Zrównoważony rozwój; energia, człowiek, środowisko; odnawialne zasoby(OZ), źródła (OŹ) i technologie energetyczne; zużycie energii ze źródeł odnawialnych jako miara ekorozwoju regionu; bezpieczeństwo energetyczne Polski. Audyt energetyczny; podstawy termomodernizacji budynków i zamiany ogrzewania na ekologicznie czyste.


II. ENERGETYKA GEOTERMICZNA - ZASOBY, ŹRÓDŁA ENERGII, ZASTOSOWANIA, PROJEKTOWANIE

Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w każdej gminie, ocena zasobów Wykorzystanie niskotemperaturowych wód geotermalnych w układach grzewczych (2). Modernizacja gminnych systemów grzewczych z wykorzystaniem (OZiŹE) Nowe kierunki rozwoju badań i wdrożeń energii geotermicznej


III. ENERGETYKA SŁONECZNA - ZASOBY, ŹRÓDŁA ENERGII, ZASTOSOWANIA, PROJEKTOWANIE

Tendencje rozwoju techniki solarnej w świecie i Polsce Światowe programy rozwoju fotowoltaiki Przygotowanie c.w.u. w warunkach Polski Systemy fotowoltaiczne do generacji energii elektrycznej Programy komputerowe do projektowania i symulacji helioenergetyki


IV. ENERGETYKA WIATROWA - ZASOBY, ŹRÓDŁA ENERGII, ZASTOSOWANIA, PROJEKTOWANIE

Stan i kierunki rozwoju energetyki wiatrowej do roku 2010 w Świecie, Europie i Polsce Ocena zasobów energii wiatru dla gmin, powiatów, województw i Polski.Aspekty ekonomiczne wykorzystania energii wiatru Sztuka inwestowania w elektrownie wiatrowe


V. ENERGETYKA WODNA - ZASOBY, ŹRÓDŁA ENERGII, ZASTOSOWANIA, PROJEKTOWANIE

Kierunki rozwoju energetyki wodnej w Europie i Polsce Rozwiązania techniczne MEW Automatyzacja, komputeryzacja i zdalne sterowanie MEW


VI. POMPY CIEPŁA - BUDOWA, ŹRÓDŁA ENERGII, ZASTOSOWANIA, PROJEKTOWANIE

Odnawialne zasoby energii (OZE) źródłem ciepła dla pompy ciepła. Samowystarczalne systemy grzewcze bez spalania z pompami ciepła Współczesne polskie pompy ciepła na tle rozwiązań zagranicznych. Przemysłowe zastosowania SPC


VII. BIOMASA, BIOGAZ, BIOPALIWA - ZASOBY, ŹRÓDŁA ENERGII, ZASTOSOWANIA , PROJEKTOWANIE

Zasoby i potencjał energetyczny biomasy, biogazu w Polsce Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z biomasy i biogazu w warunkach Polski. Regionalne systemy wykorzystania biomasy, biogazu, biopaliw.


VIII. POLITYKA ENERGETYCZNA W POLSCE. SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETYCZNA POLSKI. FINANSOWANIE.

Aspekty organizacyjno - prawne w zakresie rozwoju "małej energetyki" w Polsce w świetle prac sejmu RP Perspektywy i kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w świetle wytycznych UE. Aspekty ochrony środowiska i ekorozwoju przy wykorzystaniu OZiŹE Problematyka prawna wykorzystywania OZiŹE Ekologicznei finansowe aspekty wykorzystywania OZiŹE, cash - flow