Szkoła
Ochrony i Inżynierii
Środowiska im. Walerego Goetla

Seminarium dyplomowe

Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i inżynierii środowiska - edycja 2023/2024