Szkoła
Ochrony i Inżynierii
Środowiska im. Walerego Goetla