Informacje o Szkole \ Skład Osobowy

Skład osobowy Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska - AGH

Kadencja: 30 września 2016 r. ÷ 31 października 2020 r.
Kierownik Szkoły
dr hab. inż

MARIAN BANAŚ

prof. AGH


Miejsce pracy:

AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

B-3, Ip., pok.117

Tel: 012-617-49-49

e-mail: mbanas@agh.edu.plPrzewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab.

MARIUSZ HOLTZER


Miejsce pracy:

AGH Wydział Odlewnictwa

D-8, ul. Reymonta 23, V p., pok. 517

Tel: 012-617-27-56

e-mail: mailto:holtzer@agh.edu.plZastępca Kierownia Szkoły


dr hab. inż. Maria Maj, prof. nadzw.

Miejsce pracy:

AGH Wydział Odlewnictwa

D-8, ul. Reymonta 23, II p., pok. 424

Tel: 012-617-27-67

e-mail: mmaj@agh.edu.plZastępca Kierownia Szkoły


dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk

Miejsce pracy:

AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

B-4, IIIp., pok.314b

Tel: 012-617-45-46

e-mail: Krzysztof.Kolodziejczyk@agh.edu.plAdministracja
mgr inż.

Katarzyna Kościuszko


Miejsce pracy:

AGH Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska

B-3, IIp., pok.202

Tel: 012-617-39-22

e-mail: szkola@imir.agh.edu.pl

Prezydium Rady Programowej


 • prof. dr hab. Mariusz Holtzer
  Wydział Odlewnictwa
  tel. 12 617-27-56 , e-mail: holtzer@agh.edu.pl


 • dr hab. Barbara Kubica, prof. nadzw.
  Wydział Energetyki i Paliw
  tel. 12 617-51-47 , e-mail: bkubica@agh.edu.pl


 • dr inż. Monika Kuźnia
  Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  tel. 12 617-31-98 , e-mail: kuznia@agh.edu.pl


 • dr hab. Jan Migdalski, prof. nadzw.
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  tel. 12 617-25-27 , e-mail: migdal@agh.edu.pl


 • dr hab. inż. Tadeusz Pindór
  Wydział Zarządzania
  tel. 12 617-42-30 , e-mail: tpindor@zarz.agh.edu.pl
 • Lista członków Rady Programowej  • prof. dr hab. Jan Wincenty Dobrowolski
   Wydział Geodezji Górniczej i Inżynerii Środowiska
   tel. 12 617-22-53 , e-mail: dobrowol@agh.edu.pl


  • dr hab. Barbara Kubica, prof. nadzw.
   Wydział Energetyki i Paliw
   tel. 12 617-51-47 , e-mail: bkubica@agh.edu.pl


  • dr inż. Adam Ćmiel
   Wydział Matematyki Stosowanej
   tel. 12 617-31-72 , e-mail: cmiel@agh.edu.pl


  • dr inż. Mirosław Zimnoch
   Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
   tel. 12 617-30-46 , e-mail: zimnoch@agh.edu.pl


  • dr hab. inż. Tadeusz Pindór
   Wydział Zarządzania
   tel. 12 617-42-30 , e-mail: tpindor@zarz.agh.edu.pl


  • prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
   Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
   tel. 12 617-24-33 , e-mail: piestrz@geol.agh.edu.pl


  • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kowalski
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
   tel. 12 617-31-00 , e-mail: wkowalsk@agh.edu.pl


  • dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk
   Wydział Inżynierii Materiałowej i Robotyki
   tel. 12 617-45-46 , e-mail: krkolodz@agh.edu.pl


  • dr hab. inż. Marian Banaś, prof. nadzw.
   Wydział Inżynierii Materiałowej i Robotyki
   tel. 12 617-49-49 , e-mail: mbanas@agh.edu.pl


  • dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. nadzw.
   Wydział Inżynierii Materiałowej i Robotyki
   tel. 12 617-30-79 , e-mail: pajak@agh.edu.pl


  • prof. dr hab. Mariusz Holtzer
   Wydział Odlewnictwa
   tel. 12 617-27-56 , e-mail: holtzer@agh.edu.pl


  • dr hab. inż. Maria Maj, prof. nadzw.
   Wydział Odlewnictwa
   tel. 12 617-26-67 , e-mail: mmaj@agh.edu.pl


  • dr hab. inż. Wiesław Nowak, prof. nadzw.
   Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
   tel. 12 617-28-24 , e-mail: wiesław.nowak@agh.edu.pl


  • prof. dr hab. Tomasz Stapiński
   Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
   tel. 12 617-35-64 , e-mail: stap@agh.edu.pl


  • dr inż. Monika Kuźnia
   Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
   tel. 12 617-31-98 , e-mail: kuznia@agh.edu.pl


  • dr Magdalena Parus
   Wydział Humanistyczny
   tel. 12 617-43-94 , e-mail: surapm@interia.pl


  • dr hab. Jan Migdalski, prof. nadzw.
   Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
   tel. 12 617-25-27 , e-mail: migdal@agh.edu.pl


  • dr hab. inż. Alicja Uliasz-Bocheńczyk
   Wydział Górnictwa i Geoinzynierii
   tel. 12 617-41-94 , e-mail: aub@agh.edu.pl


  • dr hab.inż. Marek Kopacz, prof. nadzw.
   Wydział Geodezji Górniczej i Inżynerii Środowiska
   tel. 12 617-44-97 , e-mail: kopacz@agh.edu.pl


  • dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.
   Wydział Metali Nieżelaznych
   tel. 12 617-26-69 , e-mail: jokaba@agh.edu.pl


  • dr hab. inż. Jan Macuda, prof. nadzw
   Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
   tel. 12 617-22-26 , e-mail: macuda@agh.edu.pl