Studia Podyplomowe \ Zapisy na studia

Zapisy na studia

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w sekretariacie Szkoły następujących dokumentów:

  • wypełniony wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w sekretariacie Szkoły, lub poniżej na stronie),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub kopia poświadczona z oryginałem.

Dokumenty można przesłać na adres Szkoły lub złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły.

Sekretariat przyjmuje zgłoszenia od wtorku do piątku w godz. 1000-1400.Formularze zgłoszeniowe na studia prowadzone w Szkole