Studia podyplomowe
"Uwarunkowania i Czynniki Procesu Reindustrializacji"

Nowy i pierwszy w Polsce
kierunek międzyuczelnianych studiów podyplomowych
w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, prowadzonych przy współpracy
z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki
oraz Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


Zajęcia: 10.2015 – 30.09.2016


Cel studiów podyplomowych:

Współuczestnictwo w przygotowaniu kadr dla procesu reindustrializacji przedsiębiorstw, sektorów i regionów gospodarczych w Polsce, szczególnie w kontekście wyzwań, wynikających z planowanego utworzenia strefy wolnego handlu oraz inwestycji: Unia Europejska – Stany Zjednoczone.


Słuchacze:

Pracownicy:

  • przedsiębiorstw przemysłowych, biur projektów, firm analitycznych;
  • urzędów oraz agend rządowych i samorządowych ds. restrukturyzacji gospodarki;
  • parków technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych.

W procedurze rekrutacji kandydatów zdecydowanie preferowani są absolwenci II stopnia studiów uczelni technicznych oraz uniwersytetów. Przyjęcie w poczet słuchaczy studiów jest efektem rozmowy kwalifikacyjnej, w której ocenione zostanie ogólne przygotowanie do uczestnictwa w studiach podyplomowych dotyczących reindustrializacji gospodarki.


Organizacja zajęć:

łącznie 150 godz., w trakcie dwóch semestrów,
w tym: 75 godz. wykładów oraz 75 godz. seminariów, ćwiczeń i wizyt technicznych,
zajęcia odbędą się w formie czternastu sesji w soboty.


Ilość miejsc:

20 - 40


Opłata za studia:

4000 zł płatna w dwóch ratach: X 2015, I 2016


Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy, wniosek zgłoszeniowy, odpis dyplomu ukończenia studiów.Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. inż. Tadeusz Pindór, tel. 662 24 71 51, 48 12 617 42 30, e-mail: Tpindor@zarz.agh.edu.pl


Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Mgr inż. Katarzyna Kościuszko szczegóły


Zapisy na studia:

Pobierz wniosek zgłoszeniowy szczegóły