Nauczycielskie studia podyplomowe
"Odnawialne Zasoby i Źródła Energii

trzeci (dodatkowy semestr)

Nauczycielskie studia podyplomowe z Odnawialnych Zasobów i Źródeł Energii stanowią


DODATKOWY MODUŁ KSZTAŁCENIA DO SIATKI PROGRAMOWEJ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII©”

PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM, DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU, Z ZAKRESU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ( Moduł IV, Dz. U. z dn. 6.02.2012, p.131 )



Trzeci - dodatkowy semestr, przeznaczony jest dla nauczycieli jako kurs pozwalający nabyć uprawnienia do nauczania kolejnego przedmotu.

Pełny kurs dla nauczycieli obejmuje dwa semestry studiów podyplomowych Odnawialne Zasoby i Źródła Energii (180 godzin dydaktycznych) oraz dodatkowy trzeci semestr (60 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk) przeznaczony wyłącznie dla nauczycieli.

Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele na terenie AGH.

Opłata za semestr dla nauczycieli - 1700 zł

Opłata za semestr powinna być wniesiona przed jego rozpoczęciem.