Studia Podyplomowe \ Odnawialne Zasoby i Źródła Energii

Studia podyplomowe z zakresu Odnawialne Zasoby i Źródła Energii

Studia podyplomowe dla absolwentów wyższych uczelni przygotowujące do samodzielnego rozwiązywania na poziomie gmin i samorządów lokalnych problemów środowiskowych związanych z polityką, gospodarką i bezpieczeństwem energetycznym oraz tworzeniem strategii rozwoju społeczności lokalnych z uwzględnieniem odnawialnych zasobów i źródeł energii.


Program zawiera kompleksowe omówienie następującej problematyki:

  • Strategia rozwoju energetyki w świecie i Polsce, polityka energetyczna, finansowanie
  • Energetyka geotermiczna - zasoby, źródła energii, zastosowania, projektowanie
  • Energetyka słoneczna - zasoby, źródła energii, zastosowania, projektowanie
  • Energetyka wiatrowa - zasoby, źródła energii, zastosowania, projektowanie
  • Energetyka wodna - zasoby, źródła energii, zastosowania, projektowanie
  • Pompy ciepła - budowa, źródła energii, zastosowania, projektowanie
  • Biomasa, biogaz, biopaliwa - zasoby, źródła energii, zastosowania, projektowanie
  • Polityka energetyczna w Polsce - samowystarczalność energetyczna Polski, finansowanie przedsięwzięć ekoenergetycznych

Studia podyplomowe "Odnawialne Zasoby i Źródła Energii" trwają dwa semestry 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą się odbywały 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele na terenie AGH.

Koszt uczestnictwa 4600 zł za dwa semestry.

Opłata za każdy semestr powinna być wniesiona przed jego rozpoczęciem.

Rezerwacja noclegów w domu akademickim AGH ul. Bydgoska- tel. 638-77-88 w godzinach 830- 1530.