Studia Podyplomowe \ Techniczne i Administracyjne Aspekty Ochrony i Inżynierii Środowiska

Studia podyplomowe z zakresu technicznych i administraycjnych aspektów Ochrony i Inżynierii Środowiska


Oferta kierowana m. in. do przedstawicieli służb ochrony środowiska w zakładach przemysłowych i administracji państwowej i samorządowej oraz nauczycieli. Słuchaczami studium mogą być absolwenci uczelni technicznych, uniwersytetów i szkół pedagogicznych.

W programie (wykłady, laboratoria, zajęcia terenowe) m in.: monitoring środowiska, systemy urządzeń ochrony powietrza atmosferycznego i wody, gospodarka odpadami i recycling, ocena stanu środowiska przyrodniczego, podstawy biotechnologii i toksykologii, zastosowanie technik komputerowych w ochronie środowiska, najnowsze przepisy i normy prawne z ich interpretacją, zarządzanie środowiskiem, ekonomia i ekonomika środowiska.

Studia podyplomowe "Techniczne i Administracyjne Aspekty Ochrony i Inżynierii Środowiska" trwają dwa semestry 150 godzin dydaktycznych podczas 12-stu spotkań sobotnio-niedzielnych.