Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe

prowadzone w Szkole Ochrony i Inżynierii Środowiska


Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych:

  • Ochrona i Inżynieria Środowiska więcej
  • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Zakładach Produkcyjnych więcej
  • Odnawialne Zasoby i Źródła Energii więcej
  • Nauczycielskie studia podyplomowe - Odnawialne Zasoby i Źródła Energii więcej
  • Logistyka Gospodarki Odpadami więcej
  • Uwarunkowania i Czynniki Procesu Reindustrializacji więcej