Studia Podyplomowe \ Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Przy Procesach Wysokotemperaturowych i Obsłudze Maszyn

Studia podyplomowe z zakresu
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Zakładach Produkcyjnych


Studia Podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach produkcyjnych” spełniają wymagania stawiane pracownikom służb BHP, określone w:

  1. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860)
  2. Rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. nr 109, poz. 704)
  3. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)


Studia Podyplomowe skierowane są dla służb BHP w zakładach pracy, w których na co dzień służby te mają do czynienia z maszynami i urządzeniami produkcyjnymi, wdrażaniem nowych maszyn lub dopuszczaniem do użytku maszyn używanych oraz wszędzie tam, gdzie jest kontakt z procesami wysoko temperaturowymi.

W ramach studium omówione zostaną zagadnienia związane z normami maszynowymi i normami narzędziowymi oraz wymagania dla maszyn i urządzeń technicznych

Na studiach zajęcia prowadzi kadra wysoko wyspecjalizowana z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie BHP, PPoż oraz Medycyny Pracy, co zapewnia, że osoby kończące studia posiadają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia służby w strukturach BHP w zakładach pracy oraz posiadają kompetencje wyrażające się w pełnym zrozumieniu konieczności zapewnienia wysokich standardów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy wraz z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje wpływające na poziom bezpieczeństwa pracowników.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty (9-10 godz. dydaktycznych) i w niedziele (6 godz. dydaktycznych) zgodnie z harmonogramem zjazdów.